19. 1. 2009

Koncept autonómneho mikro ekosystému.


Hľadanie spoločnej vízie konceptu autonómneho mikro ekosystému.

V súčasnosti, sa valia na nás všemožné krízy zo všetkých strán. Nebude na škodu popreháňať náš mozog, a aj keď na zachránu celého sveta nemáme, môžeme začať od seba, aspoň v myšlienkach :-) .

Čo? vypracovať koncept realizovateľného autonómneho mikro - ekosystému na bežnom pozemku (500-800 m2) využívajúci maximum zdrojov priamo z prírody, s minimalizovanou spotrebou "platených" surovín.

Prečo? prečo by sme platili za to čo nemusíme

Ako? využiť čo najviac dostupných informácií z doterajších skúseností súžitia človeka s prírodou. V maximálnej miere využívať doteraz objavené prírodné zákonitosti a mechanizmy. Modernú technológiu využívať hlavne v snímaní, a kontrolovaní, neželaných stavov.

Pokračovanie na wiki LaTvoMy ...

Žiadne komentáre: